Missie

Er is niets dat alleen op zichzelf bestaat,
alles (be)staat in relatie of betrekking tot…

Ontdekken, stimuleren en begeleiden van individueel en/of organisatie talent met betrekking tot realisatie van wens, doel en zingeving vanuit holistische en kosmopolitische zienswijze.

Visie

Er is meer dan alleen logica of rekenkunde.
Elk mens en elke organisatie is meer dan de som der delen.

De kern is altijd waarin en hoe is individuele motivatie en veiligheid gegrond, door gevormd en op gericht…

Edwin Op 't Land